Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Avče

ave_vVas Avče leži zahodno od Kanala v flišnem pasu na terasi reke Soče. Arheološke najdbe na Lajšču in v Gradah v bližini Soče pričajo, da je naselje obstajalo že veliko pred omembo v pisanih virih. Vas je stisnjena nad globoko tektonsko dolino hudourniškega potoka, imenovanega Avšček, ki deli Banjško planoto na dve krili – Zgornje in Spodnje Banjšice, ki ju povezuje vzpetina Biškovec (485 m). Pritok Avščka je prav tako hudourniška Avšča, zaradi flišne sestave tal pa je na avškem območju več vodnih izvirov. K Avčam spadata tudi zaselka Dolenji in Gorenji Avšček. Prvi leži v srednjem delu doline potoka Avšček, drugi pa v njenem povirju. V smeri proti Mostu na Soči je pod vasjo poslopje železniške postaje, nekoliko više pa zaselek Log, v avško Krajevno skupnost sodijo tudi opustele Vrtače. Vzhodno nad vaškim jedrom so na nadmorski višini 343 m Nadavče s cerkvijo Marije Snežne in eno samo domačijo. V smeri proti Kanalu pa ob Soči (na sedanjem gradbišču elektrarne) stoji stavba opuščene železniške čuvajnice.