Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Cerkev Sv. Martina v Avčah

Cerkev sv. Martina – poznogotska stavba s pravokotno, ravno ladjo in zvezdasto-rebrasto obokanim prezbiterijem s freskami iz okrog leta 1740. V cerkvi je oljna slika sv. Martina z beračem, ki jo je po 1. svetovni vojni pri njeni obnovi naslikal Andrej Bucik po rodu iz okolice Avč. Cerkev odlikujeta skrbna zidava in bogastvo kamnoseških detajlov. Pri obnovitvenih delih leta 1924 so naleteli na ostanke iz rimske dobe – na rimske novce in nakit, kar bi lahko potrdilo domnevo o obstoju naselja v tej dobi.

 

Srednjeveška cerkev sv. Martina v Avčah v Soški dolini, ki je srečno prestala vihro prve svetovne vojne, hrani v prezbiteriju pomemben ciklus fresk. Prav slikarski okras je pritegnil pozornost italijanskih umetnostnih zgodovinarjev, predvsem Antonia Morassija in Andrea Moschettija, med slovenskimi raziskovalci pa so o cerkvi pisali France Stelč, Ivan Komelj in Emilijan Cevc. Cerkev je bila deležna nove pozornosti v okviru razstav Golika v Sloveniji v Narodni galeriji v Ljubljani in Gotske cerkve v Posočju in Goriških Brdih v Gorici. Urbar benediktinskega samostana v Rožacu (Rosazzo – Italija) iz leta 1538 prinaša tudi povzetek notarske listine z dne 13.01.1495, v kateri sta rožaški opat Pietro Dandolo in zadnji goriški grof Lenart določila medsebojne pravice glede cerkve sv. Martina. Iz tega povzetka tako izvemo, da je bil v Avčah ob času sklenitve akta že dokončan prezbiterij, da je pravica izbire in predstavitve duhovnika pripadala grofu in končno, da je cerkev postala kaplanija.

Besedilo, foto: ŠKTD Avče