Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Pomembnejši Čepovanci

V Čepovanu se je rodilo kar nekaj ljudi, ki so postali znani tudi zunaj današnjih meja.

 

 

Franc Podgornik urednik, novinar
dr. Karel Podgornik

advokat, slovenski poslanec v deželnem zboru v Gorici in Rimu

ing. Anton Podgornik    
agronom
Avgust Kafol  gozdarski strokovnjak, pionir pogozdovanja Krasa
Emil Hojak učitelj in pesnik
Franc Kofol  tajnik kmetijske družbe v Ljubljani
Ciril Kofol učitelj
Milka Mlekuž   učiteljica
Franc Mlekuž   učitelj
Anton Bratuž učitelj
Karlo Vončina   

znan športni delavec na Goriškem