Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Šolstvo v Čepovanu

cepovanska_solaPrva uradno ustanovljena enorazrednica v Čepovanu je bila 1872. V šolskem letu 1883/84 je prišel v Čepovan učitelj Anton Mlekuž iz Bovca. Poučeval je 40 let, se tu poročil in postal domačin. S svojo strogostjo in doslednostjo je izkoreninil nepismenost v Čepovanski dolini.

 

Leta 1906 je bila v Čepovanu zgrajena šolska stavba z dvema učilnicama in učilnico za čipkarsko šolo. Ta je bila ustanovljena leta 1891. Šola je tako postala dvorazrednica. Med I. svetovno vojno je bil pouk prekinjen, ker so šolsko stavbo uporabljali za vojaško bolnico. Po končani vojni se je pouk ponovno pričel. S prihodom novih gospodarjev - Italijanov - so začeli slovenski jezik izrivati iz šole. Učitelji so izgubljali službe in raje emigrirali v Jugoslavijo, kot da bi se podredili novemu režimu. V jeseni 1943 se je zaključila 25-letna potujčevalna šola. Po kapitulaciji Italije so prevzeli skrb za ustanavljanje šol občinski sveti. Po končani vojni so pričeli s poukom v Čepovanu 23. 10. 1945. Osnovna šola Čepovan je bila samostojna s celodnevnim kombiniranim poukom od 1. do 8. razreda. V šolskem letu 1969/70 je prišlo do ponovnih organizacijskih sprememb. Šola je postala popolna osemletka s tujim jezikom in predmetnim poukom na višji stopnji. V zadnjih letih se je začelo število učencev po razredih zmanjševati, zato se ponovno uvaja kombiniran pouk v višjih razredih.