Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Prebivalstvo, izseljevanje in migracija

Kdaj so se prvi prebivalci naselili v dolini, ni podatkov. Verjetno se je to zgodilo v času slovanskega naseljevanja zahodne meje. Ti so počasi prodirali v naše kraje, ker so na poti naleteli na ovire: gozdovi, gore, težko dostopni tereni. Najverjetneje pa so poselili – kolonizirali ta ozemlja v času goriških grofov. Domnevo, da so se prvi prebivalci začeli naseljevati v Čepovanski dolini po letu 1300, lahko potrdi goriški urbar iz 1507. leta, v katerem je navedeno, da Čepovan šteje 11 hiš.

 

Gospodarska dejavnost
Prebivalci Čepovanske doline so se skozi stoletja preživljali z živinorejo in s poljedelstvom. Od poljedelskih kultur so gojili krompir, fižol, bob, zelje, repo; od žit so v začetku gojili rž, tudi zaradi kritine, ječmen in ajdo, kasneje pa so sejali tudi pšenico. Poleg kmetijstva so se prebivalci preživljali še z obrtnimi dejavnostmi (čebelarstvo, kleklanje čipk, mlinarstvo, krojaštvo, šiviljstvo, kovaštvo, čevljarstvo in žagarstvo). Nekaterim je bila obrt vir preživljanja, drugim pa dopolnilni zaslužek ob kmetiji.

 

Prebivalstvo, izseljevanje in migracija
V Čepovanski dolini je pred I. svetovno vojno in še nekaj časa po njej živelo preko 1000 prebivalcev. Zaradi svetovne gospodarske krize, hudega fašističnega pritiska na Slovence, majhne možnosti zaposlitve in velikega števila lačnih ust v družini se je v obdobju med obema vojnama izselilo večje število prebivalcev. Predvojna emigracija je bila usmerjena na tujino, ker druge izbire ni bilo. Druga povojna migracija je bila za Čepovansko dolino usodnejša kot prva. Novo nastajajoče občinsko središče Nova Gorica je privabljalo vedno več ljudi, ker so tam našli zaposlitev, ki je doma ni bilo. Poleg tega sta obe vojni zahtevali svoj krvni davek.