Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Spomenik talcem

spomenik_talecem_velikaSpomenik 19 talcem slovenske in italijanske narodnosti, ki so bili pripeljani iz goriških zaporov in ustreljeni 4. 4. 1945.
Foto: PKP

 

 

Spomenik Ivanu Turšiču - Iztoku

turscic_velikaNa začetku vasi stoji spomenik polkovniku Ivanu Turšiču – Iztoku, komandantu XXX. divizije IX. korpusa, ki je padel 29. 7. 1944 med nemško ofenzivo prav na tem mestu na Lokvah. Leta 1951 je bil Ivan Turšič – Iztok (rojen 29. 9. 1922 v Rakeku) razglašen za narodnega heroja.

Foto: PKP

Lokve - sedež IX. korpusa

ploscanob_velikaSpominska plošča na zadružnem domu (Lokve št. 23) opozarja na to, da je bil na Lokvah med 26. 12. 1943 in 10. 10.1944 sedež IX. korpusa.

Foto: PKP

 

 

 

 

Spominska plošča na bivši OŠ

na_soli_velikaNa severovzhodni strani bivše osnovne šole na Lokvah je spominska plošča, posvečena dvanajstim padlim borcem NOVJ med leti 1943 in 1945 in šestindvajsetim žrtvam fašizma, vsem prebivalcem vasi Lokve in Lazna.

Pod njo pa je še plošča, ki ponazarja, da so "na tem kraju PTT kolektivi Slovenije prevzeli pokroviteljstvo nad kurirji in vezisti NOV Slovenije".

Kako se uporablja krajevno ime Lokve?

Ste se že kdaj vprašali, kako se pravilno uporablja krajevno ime Lokve? Velikokrat se namreč med ljudmi, predvsem tistimi, ki prihajajo od drugod, sliši napačno uporabo. Marsikdo ne ve, da se ne reče "v Lokvah", temveč "NA LOKVAH" ipd. Če se želite naučiti pravilno, berite naprej.

Preberite več: Kako se uporablja krajevno ime Lokve?

(Bolj ali manj) znani ljudje, rojeni na Lokvah in v okolici - Andrej Winkler

Baron Andrej Winkler – politik (rojen 1825 pri Nemcih – umrl 1916 v Gradcu) je pomembna osebnost za razvoj razmer na Goriškem predvsem zaradi delovanja v goriškem deželnem zboru, kjer je že leta 1861 dosegel sklep, da naj se uvede slovensko dopisovanje s slovenskimi občinami. Bil je edini Slovenec, ki je prišel v deželni odbor, v katerem je začel tudi uradovati v slovenščini. Kot deželni predsednik na Kranjskem je zaslužen predvsem za to, da je bil na učiteljišču za večino predmetov uveden slovenski jezik, da so ljudske šole postajale slovenske, da so se v domovino začeli vračati preganjani slovenski profesorji... skratka, bil je zelo zaveden Slovenec, ki je veliko pozornosti posvečal slovenskemu jeziku in jezikovni pravilnosti vladnih razglasov ter deželnih zakonov.

Preberite več: (Bolj ali manj) znani ljudje, rojeni na Lokvah in v okolici - Andrej Winkler

(Bolj ali manj) znani ljudje, rojeni na Lokvah in v okolici - Venceslav Winkler

winkler_velikaVenceslav Winkler – mladinski pisatelj in šolnik (rojen 1907 na Lokvah – umrl 1975 v Ljubljani) je eden najbolj plodovitih slovenskih mladinskih pisateljev, ki je pisal pravljice, povesti, mladinske igrice, črtice, novele, pesmi... Bil pa je tudi urednik šolskih beril, pisec strokovnih pedagoških člankov in še mnogo več.

Rojen je bil 10. avgusta 1907 na Lokvah, očetu Frideriku, železničarskemu delavcu, in materi Ivani Šuligoj. Po štirih letih je s starši prišel živeti v Gorico, kjer je med leti 1913 in 1915 obiskoval osnovno šolo. Ko je Gorico zajela fronta prve svetovne vojne, se je družina preselila v Šentvid pri Ljubljani, kjer je s šolanjem nadaljeval. Med 1919. in 1923. letom se je šolal na Ljubljanski realki, nato je prestopil na učiteljišče in leta 1927 maturiral.

Preberite več: (Bolj ali manj) znani ljudje, rojeni na Lokvah in v okolici - Venceslav Winkler

Smrečje

Smrečje je netipično mrazišče, široka dolina, iz katere hladne zračne mase nimajo izhoda. Ime izvira iz dejstva, da celotno dolino porašča smreka. Učinek mrazišča so odkrili gozdarji šele, ko so naleteli na težave pri pomlajevanju smreke.

 

Preberite več: Smrečje

Trnovski gozd

ilovca_jeseni_velikaTrnovski gozd sestavljajo planote Trnovski gozd, Nanos, Hrušica in Banjšice ter dolina Trebušnice. Celotno območje je pokrito 80 % z gozdnogospodarskimi površinami. Na območju Trnovskega gozda, Nanosa in Hrušice prevladujejo strnjeni gozdovi s posameznimi gozdnimi jasami, medtem ko so na Banjški planoti, Gori in v dolini Trebušice mozaično prepletajo kmetijske površine z gozdom. Dve tretjini površja Trnovskega gozda leži med 500 in 1000 m nadmorske višine.

 

Preberite več: Trnovski gozd

Golaki

divji_petelin_vGolaki so s svojimi 1495 m višine najvišji vrh Trnovske planote. Viri govorijo, da je bil na tem območju menda v zadnji ledeni dobi najnižje ležeči ledenik v Sloveniji. Greben Golakov je sestavljen iz najvišjega Malega Golaka, Srednjega in Velikega Golaka. Njihovo ime izhaja iz ogolelosti vrha, saj so pri vrhu bele skale poraščene le z rušjem in bogato alpsko floro (skalno robido, dlakavim slečem, planinskim srobotom in planiko).

Preberite več: Golaki

Smrekova draga

smrekova_dragaSmrekova draga je kraška kotanja, ki leži na višini 1150 metrov v Trnovskem gozdu. Zanjo so značilne mraziščne razmere. V prostrani vrtači se je izoblikovala nenavadna inverzna razporeditev vegetacije. Rastlinski pasovi se zvrstijo v majhni, 200-metrski višinski razliki. Zgoraj na pobočju se razprostira visokogorski bukov gozd, ki nižje prehaja v bukovo-jelovega. Nižje sledi čisti smrekov gozd, dno kotline pa zaradi izrednega hladu raste le rušje ter druge pritlikave grmovnice in polgrmovnice. Med rušjem se mozaično prepletajo planinske trate in mahovi.

 

Preberite več: Smrekova draga

Spomenik Stojanu Draščku

lokve_spomenik_velikaSpomenik Stojanu Draščku, kulturniku NOV in POJ. Rojen je bil leta 1920 v Zalogu pri Ljubjlani, padel pa je 19. 1. 1944 na Lokvah.

Foto: Društvo Planet multimedia

Cerkev Sv. Antona Padovanskega

lokve_cerkev_velikaV središču doline se dviguje grič, na katerem so že v 18. stoletju postavili kapelico in kjer danes stoji cerkev sv. Antona Padovanskega.

Foto: Društvo Planet multimedia

 

Mala Lazna

mala_lazna_velikaMala Lazna je okoli 5 ha velika gozdna jasa v široki dolini sredi smrekovih gozdov na višini 1100 m. Slovi po izjemno bogati flori in je najpomembnejša botanična naravna dediščina. Tu se mešajo alpske in ilirske vegetacijske prvine. Najdemo več glacialnih reliktov, saj je prisoten vpliv mrazišča. Ta je sicer mnogo izrazitejši v Paradani in Smrekovi dragi, vendar je tudi tu izhod iz doline za nekaj metrov višji kot sama senožet.

Preberite več: Mala Lazna

Velika ledena jama v Paradani

lokve_paradana_velikaMed kraškimi pojavi so posebej pomembne jame z večnim ledom in snegom. Zaradi klasičnega opisa (locus classicus) rastlinskega obrata v vzhodnem delu je 385 m globoka in 1550 m dolga Velika ledena jama v Paradani svetovno znana.

Preberite več: Velika ledena jama v Paradani