Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Aktualni dogodki

No events

Smrekova draga

smrekova_dragaSmrekova draga je kraška kotanja, ki leži na višini 1150 metrov v Trnovskem gozdu. Zanjo so značilne mraziščne razmere. V prostrani vrtači se je izoblikovala nenavadna inverzna razporeditev vegetacije. Rastlinski pasovi se zvrstijo v majhni, 200-metrski višinski razliki. Zgoraj na pobočju se razprostira visokogorski bukov gozd, ki nižje prehaja v bukovo-jelovega. Nižje sledi čisti smrekov gozd, dno kotline pa zaradi izrednega hladu raste le rušje ter druge pritlikave grmovnice in polgrmovnice. Med rušjem se mozaično prepletajo planinske trate in mahovi.

 

Vzrok obrnjenega razporeda vegetacije tiči v izoblikovanosti reliefa. Vrtačo zapirajo okoliški grebeni, ki preprečujejo gibanje zraka. V njej je tako nastala specifična mezoklima z mirnim ozračjem, večjo relativno zračno vlago in pogostimi meglami. Sneg, ki se kopiči na dnu, se spomladi zelo počasi topi ter tako ohlaja ozračje in tla. Temperatura zraka od roba proti dnu vrtače nenehno pada. Smrekova draga ima torej dvojni »visokogorski« obrat - klimatski in vegetacijski.

 

V kotanji najdemo zanimive in redke rastline, med katerimi so nekatere tudi endemične, kot so Kochov svišč (Gentiana acaulis), rjava detelja (Trifolium spadiceum), Beckova zvončica (Campanula Beckiana) in tirolska plahtica (Alchemilla tirolensis).

Smrekova draga je poleg Golakov razglašena za gozdni in naravni rezervat, zato je gibanje v njem brez spremstva nezaželjeno in lahko tudi nevarno.