Interaktivni zemljevid Planote

Spletna kamera Lokve

Besede s Planote

logo_besedeS projektom Besede s Planote skuša Sekcija za kulturo društva Planota že od leta 2007 na Banjški in Trnovski planoti bogatiti kulturno zavest ter spodbujati pomen in vlogo zapisane besede. Knjižna zbirka "Besede s Planote" je prva tovrstna zbirka na Banjški in Trnovski planoti. Hkrati pa se v okviru projekta želi raziskati življenje in delo pomembnejših (literarnih) ustvarjalcev, rojenih na območju Trnovske in Banjške planote, ki so za seboj pustili vidnejše literarno-umetniške ali druge strokovne dosežke, jih predstaviti lokalnemu prebivalstvu in širši javnosti v obliki razstave, literarnih branj, predavanj oz. glasbenih večerov, s čimer bi prispevali k boljšemu poznavanju vidnejših osebnosti, rojenih na tem območju.

DO SEDAJ JE IZŠLO:

Prva knjiga: Marica Kolenc: ONKRAJ GOVCEV, 2008
Druga knjiga: Boža Hvala: MA USEGLIH JE BLO LEPO, 2011
Tretja knjiga: Vladimir Leban: ZA SEDMIMI GRIČI IN DEVETIMI HRIBI, 2012
Četrta knjiga: Jože Šušmelj: ANDREJ BARON WINKLER (1825-1916), 2014
Peta knjiga: Ana Marija Rijavec v sodelovanju z Denis Matežič: TRNOVSKA ČITANKA, 2016
Šesta knjiga: v pripravi

Preberite več: Besede s Planote

Informator Planota

informator_logoInformator Planota je časopis, ki je izhajal med leti 2008 in 2011 štirikrat na leto. Prejmala so jo vsa gospodinjstva v osmih krajevnih skupnostih Banjške in Trnovske planote (Grgar, Ravnica, Čepovan, Lokovec, Lokve-Lazna, Ravne-Bate, Banjšice, Trnovo).

Izšle naslednje številke:

Preberite več: Informator Planota