swiss logo crni

slabovidni zeleni crni
 SLEPI IN SLABOVIDNI
naglusni zeleni crni
 GLUHI IN NAGLUŠNI
hendikap zeleni crni

 PARAPLEGIKI

O projektu

OPIS PROJEKTA
Projekt PLANINA je namenjen spodbujanju prilagajanja ponudbe na Banjški in Trnovski Planoti invalidom z različnimi vrstami telesne oviranosti.

Cilji:

 • omogočiti invalidom spoznavanje naravne in kulturne dediščine na območju Banjške in Trnovske planote
 • vzpostaviti pogoje za boljšo družbeno in kulturno integracijo invalidov na Banjški in Trnovski planoti
 • obveščanje javnosti in potencialnih uporabnikov – invalidov – o "invalidom prijazni destinaciji Planota"

Aktivnosti:

 • Analiza interesov invalidov za ogled naravne in kulturne dediščine na Planoti
 • Tehnično opremljanje točk naravne in kulturne dediščine
 • Vzpostavitev centralne informacijske točke
 • Usposabljanje turističnih vodičev
 • Organizacija in izvedba pilotnega ogleda naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
 • Organizacija in izvedba skupne prireditve med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti
 • Informiranje javnosti ter širjenje rezultatov projekta

Rezultati:

 • 5 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti prilagojeno obisku invalidov z različno telesno oviranostjo
 • pripravljena priporočila za tehnično opremljanje 15 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
 • vzpostavljena centralna informacijska točka za predstavitev turističnih znamenitosti na portalu Turistično informativnega centra na Lokvah
 • pripravljen program za online prijave obiska turističnih znamenitosti na Banjški in Trnovski Planoti
 • usposobljenih šest turističnih vodičev za vodenje invalidnih oseb po znamenitostih Banjške in Trnovske Planote
 • izveden pilotni ogled naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
 • organizirana in izvedena skupna prireditev med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti
 • pripravljena spletna stran projekta za informiranje o rezultatih projekta v 3 jezikih
 • pripravljeno 5000 izvodov predstavitvene zgibank v 3 jezikih
 • opravljena presoja za pridobivanje certifikata »Invalidom prijazno« za turistično destinacijo Banjške in Trnovske Planote

Trajanje:
Projekt traja 18 mesecev: 1. 4. 2012 - 30. 9.2013.

Vrednost:
Skupna vrednost projekta je 111.095,88 CHF (91.987,12 €).