Avstro-ogrski vodnjak v Grgarskih Ravnah

Kompleks vodovodnih napeljav, ki ga sestavlja več objektov se nahaja na robu naselja Grgarske Ravne. Vhod v vodno zajetje, ki se nahaja za vasjo in je zgrajeno pod zemljo, nosi napis gradbene enote, ki je celoten sistem zgradila. V bližini se nahaja še veliko korito za napajanje živine in pranje perila. Na njegovem osrednjem delu so še vidni sledovi napisa, ki pa so težko berljivi. Od vodnega zajetja so pod zemljo speljane vodovodne cevi do monumentalnega kompleksa, ki ga krasi lepo korito za vodo nad katerim je kamnita plošča z napisom "PRINZESSIN MARIE ANNA V. PARMA BRUNNEN". Ob koritu sta dve kamniti klopi, ob njih pa v kamniti zid vgrajeni napisni plošči z letnicama 1915 - 1916. Pred koritom je postavljeno visoko kamnito obzidje, na katerem stoji rdeča marmornata plošča na katero so italijanski vojaki, medtem ko so prodirali proti robu Banjške planote, dodali še svoj napis.

Vir: http://register.prohereditate.com/sl/object/A0196/